• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Vodeća tvrtka u gospodarenju otpadom na ekološki prihvatljiv način u BiH.

Jednim pozivom na naše telefone, recikliramo elektroničku opremu, baterije i ostalo.

Posjedujemo specijalno vozilo za čišćenje separatora, odvodnih kanala i slivnika.

Lideri smo u prodaji akumulatora i baterija.

Vaš partner u zaštiti okoliša!

Gospodarenje otpadom učinite jednostavno u modernom sustavu usluga GRIOSS d.o.o.

#

Grioss

U svijetu potrošnje i tehnološkog napretka, tvrtka Grioss d.o.o. prepoznala se je kao društveni i ekološki partner zdravog okoliša.

#

Zbrinjavanje otpada

Uočivši prave potencijale poslovanja i potrebe tržišta, posao smo razvijali u segmentu zbrinjavanja olovnih akumulatora i baterija te zbrinjavanjem odnosno privremenim skladištenjem opasnog i neopasnog otpada.

#

Stručnost i podrška

Visoka stručnost, educiranost osoblja, tehnološka podrška rezultirali su zavidnom listom poslovnih partnera koji su s nama prepoznali potencijale suradnje.


GRIOSS d.o.o. je lider u prodaji akumulatora i baterija.


Varta Blue Dynamic 12V

Title Here

Akumulator: Varta Blue Dynamic 12V-40Ah +D Asia / A14

Više informacija →

Varta Black Dynamic 12V

Title Here

Akumulator: Varta Black Dynamic 12V-41Ah +D / A17

Više informacija →

Varta Silver Dynamic 12V

Title Here

Akumulator: Varta Silver Dynamic 12V-52Ah +D / C6

Više informacija →

Varta PRO Motive

Title Here

Akumulator: Varta PRO Motive 12V-140Ah / K10 / K8

Više informacija →


avatar

RAZMISLJAJ EKOLOSKI

"Da li ste znali da reciklažom jedne aluminijske konzerve uštedite energiju koja je potrebna za rad TV-a u periodu od 4 sata?"

GRIOSS d.o.o.