Naše usluge

Informacije: (+387) 030 659 055
                        (+387) 030 656 125

Djelatnost C.I.A.K. je sljedeća:


 • skupljanje opasnog i neopasnog otpada
 • privremeno skladištenje
 • obrada otpada po vrstama
 • konačno zbrinjavanje
 • sanacija onečišćenih lokacija
 • čišćenje separatora i spremnika za naftne derivate.


Skupljamo i zbrinjavamo sljedeće otpade:


 • ulja, emulzije i nauljenu vodu
 • nauljeni kruti otpad
 • boje i lakove
 • otapala
 • kemikalije
 • farmaceutski otpad
 • električni i elektronički otpad
 • zaštitna sredstva iz poljoprivrede
 • transformatori i kondenzatori s PCB-om
 • akumulatori i baterije
 • ambalaža onečišćena opasnim tvarima
 • građevinski otpad onečišćen azbestom
 • ostali otpad za koji posjedujemo dozvolu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.