Novosti

Informacije: (+387) 030 659 055
                        (+387) 030 656 125

Projekt za prikupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način


1

Godina 2012. kao što je i planirano, za C.I.A.K. predstavlja period inovacija, unapređenja poslovanja i širenja poslovnih aktivnosti, a sve u cilju pozitivnog iskoraka u poslovanju i pozicioniranja tvrtke C.I.A.K.. kao lidera, na tržištu Bosne i Hercegovine, u gospodarenju otpadom na ekološki prihvatljiv naćin, prateći važeće standarde EU.

Menadžment i uposlenici tvrtke C.I.A.K. su uviđajući veliki problem neadekvatnog odlaganja i postupanja sa opasnim otpadom u Bosni i Hercegovini, krenuli sa izradom Projekata sa ciljem rješenja ovog gorućeg problema.

Prvi takav Projekat zbrinjavanja opasnog otpada je, nakon opsežnih priprema, svečanim potpisivanjem Ugovora dana 04.07.2012. godine krenuo sa realizacijom.

Ovaj Projekat tvrtka C.I.A.K. radi u suradnji sa Regionalnom deponijom „Mošćanica“ d.o.o. Zenica kao Partnerom Projekta na Općinama : Zenica, Visoko, Kakanj, Žepče, Zavidovići, Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača.


1

Obzirom da je ovo prvi i jedini Projekat ovog tipa u Bosni i Hercegovini, koji ima za cilj zbrinjavanje opasnog otpada, ponosni smo što svojim zalaganjem radimo na očuvanju prirodne životne sredine, povećanju svijesti građana i tvrtki o važnostima adekvatnog zbrinjavanja opasnog otpada, i njegove štetnosti po životnu sredinu neadekvatnim zbrinjavanjem.

C.I.A.K. u dugoročnom planu, ima za cilj izradu ovakvih Projekata i u drugim Općinama i Regijama u Bosni i Hercegovini.